Som kunde eller samarbejdspartner er du sikret kvalitet og høj service hos Sloths VVS. Som autoriseret VVS-installatør er vi medlem af arbejdsgiverforeningen Arbejdsgiverne (det tidligere DS Håndværk & Industri), som bl.a. omfatter:

  • Q-kontrol
  • DS-garanti

Kvalitetsstyring – Q-kontrol

Sloths VVS er et autoriseret VVS-firma og er dermed underlagt gældende myndighedsregler, der omhandler udførelse af arbejde inden for gas, vand og afløbsinstallationer.
For at kunne blive autoriseret skal vi have et godkendt kvalitetssikringssystem. Sloths VVS har i samarbejde med Q-kontrol udarbejdet en kvalitetssikringshåndbog som nøje beskriver, hvordan arbejdet inden for de autorisationskrævende områder skal udføres samt dokumenteres. Kvalitetssikringssystemet opdateres løbende og følges op af et kontrolbesøg hvert 2. år, hvor systemet samt relevant dokumentation gennemgås. Vi bliver så igen godkendt for en to-årig periode. Sloths VVS har benyttet dette system siden 2002 og har været godkendt siden.
Læs mere om Q-kontrol på www.vbkk.dk

DS-VVS-Garanti

DS-garantiordningen

Som en del af medlemskabet hos Arbejdsgiverne er Sloths VVS omfattet af DS-garanti, når der arbejdes for private forbrugere. DS-garantiordningen sikrer, at en privatkunde, som indbringer en sag for Håndværks Ankenævn og får medhold, får rettet det fejlbehæftede arbejde.

DS-garanti dækker op til kr. 75.000,- inkl. moms
DS-garanti dækker ved virksomhedsophør

Hvis virksomheden, der har lavet arbejdet skulle ophøre eller gå konkurs, er du stadig sikret. Får du medhold i din sag, udføres arbejdet af en anden virksomhed under ordningen.

DS-garanti er uvildig

Håndværkets Ankenævn er sammensat af repræsentanter for både forbrugere og virksomheder. En dommer er upartisk formand for nævnet.

Hurtig udbedring af fejlen

Hvis Håndværkets Ankenævn har givet dig medhold i din sag er der normalt en frist på 30 dage for virksomheden til at udbedre problemet.

Læs mere om DS-garantiordningen på www.ds-garanti.dk

Sloths VVS har været medlem siden 1995.

fjr

Fjernvarmens Serviceordning

Sloths VVS er en del af Fjernvarmens Serviceordning, der er et tilbud til alle fjernvarmeforbrugere om regelmæssigt at få et kvalitetssikret serviceeftersyn på fjernvarmeanlægget. Eftersynet udføres af en vvs-installatør, som har fået en specialuddannelse inden for fjernvarme, og som oftest arbejder sammen med det lokale fjernvarmeværk.
Kontakt os for at høre mere om Fjernvarmens Serviceordning eller læs mere her.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring
Navigation